Kuntoliikunta

Kirkonkylän kuntoportaat.
Vuonna 2023 valmistui kirkonkylän kuntoportaat.
Portaat suunniteli Sisun Riku Rinne sekä valmistuksessa seuran jäseniä.
Paikka sijaitsee Leskenkujan ja Tammitien välimaastossa.
Portaan pituus 90 metriä ja askelmia on 166 kpl.
Suosittelemme portaan runsasta käyttöä.
Muissa kuntoliikunta-asoissa yhteyshenkilö Pirjo Niittonen p. 040 828541.