Yleistä

Perniön Sisu ry

on aloittanut toimintansa 1952.

Aluksi sen toiminta on ollut paljolti lentopallossa, mutta nykypäivänä sen
toimintamuodoiksi lentopallon lisäksi ovat tulleet sulkapallo sekä
pienemmässä määrin kuntoliikunta ja hiihto.

Eri jaostot ja toimikunnat hoitavat omaa sektoriaan niin kilpailu- kuin muillakin
toiminnan aloilla. Näiden jaostojen ja toimikuntien toiminta on ensiarvoisen
tärkeää koko seuran kaikenpuolisen hyvinvoinnin kannalta.

Seuran taloutta ja toimintaa on pystytty hoitamaan ahkeralla ja
monipuolisella talkootyöllä. Eräänlainen ”pääpaikka” on Hallin lava,
jossa kesälauantaisin pyöritetään tansseja ja maanantai-iltoina bingoa.
Lavan toiminnan tuotto antaa ison osan tarvittavista euroista ja
mahdollistaa urheilutoiminnan eteenpäin viemisen.

Urheiluseuran tausta- ja talkootyö on hyvässä hoidossa. Tekijöitä on
löytynyt joka asiaan. Ilman talkooväen uhrautuvaa ja aktiivista mukanaoloa
seuran toiminta olisi jotakin ihan muuta, mitä se on tänä päivänä.

Uusia henkilöitäkin toimintaamme kaivataan ja avosylin otamme halukkaat vastaan.
Eri sektoreilta löytyy halukkaalle mielekästä tekemistä ja se antaa mahdollisuuden
toimia niin urheilu- kuin nuorisotyönkin eteenpäin viemiseksi seuran viitoittamalla tiellä.